Preståsen Park

Byggherre:

Preståsen Park AS

Backe Prosjekts eierandel:

40%

Samarbeidspartner:

Arkitekt:

Totalentrepenør:

Ferdigstilt:

2006

Gammelt ble nytt

På Preståsen i Sandefjord utviklet og bygget Backe Prosjekt i samarbeid med SBBL 74 leiligheter. Prosjektet var en delvis rehabilitering og delvis nybygging av boligene, der 40 av leilighetene ligger i eldre ombygget bebyggelse og 34 nybyggsboliger er en blanding av blokkbebyggelse og småhus.