Giljehagen

Byggherre:

I 11 Ski AS

Backe Prosjekts eierandel:

45%

Samarbeidspartner:

Mallin Eiendom AS

Totalentrepenør:

Backe Østfold

Ferdigstilt:

2022

Prosjektleder:

Ingeborg Rønneberg

Velkommen til Giljehagen

I Idrettsveien 11 i Ski sentrum - kun 300 meter fra togstasjonen - skal vi bygge 52 nye leiligheter fordelt på to bygg. Det vil tilbys alt fra effektive 2-roms leiligheter fra 38 m2 BRA til flotte 4-roms toppleiligheter på over 100 m2 BRA. Giljehagen vil bli opparbeidet med to grønne, aktive tak med felles takterrasser til bruk for beboerne, samt et flott grønt gårdsrom mellom byggene med åpent vannspeil og trær. Alle leilighetene vil få egne balkonger. Under byggene finnes felles kjeller med parkeringsplasser, sykkelparkering og boder. 

Les mer om prosjektet og registrer deg som interessent ved å besøke prosjektets hjemmeside.