Granstangen skole

Byggherre:

Backe Prosjekt AS

Backe Prosjekts eierandel:

100%

Samarbeidspartner:

Oslo kommune

Totalentrepenør:

Backe Romerike

Ferdigstilt:

2015

Prosjektleder:

Harald Holtet

Furusets nye skole

Nye Granstangen ungdomsskole ble utlyst som OPS-konkurranse i 2011. Kravene fra Oslo kommune var at det skulle etableres en ny ungdomsskole med opsjon på utvidelse til en kombinert barne- og ungdomsskole for totalt 840 elever. I tillegg skulle prosjektet omfatte en opsjon på leie av ytterligere 700 m2 til fritidsformål. Backe Prosjekt vant i 2013 konkurransen med sitt konkurranseforslag. Sammen med arkitektkontoret Lille Frøen AS og entreprenør Agathon Borgen AS overleverte vi nye Granstangen skole til fornøyde lærere og elever til skolestart i august 2015.