Om selskapet

Etablert:

1995

Ansatte:

Se oversikt

Tjenester:

Prosjektutvikling

Virksomhetsområder:

Bolig, næringsbygg og OPS

Adm. dir.

Bjørn Tore Hagness

Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen utvikling av bolig og offentlige bygg. Vi utvikler prosjekter alene eller i samarbeid med grunneiere, partnere og investorer.

Vi har bransjens mest tilfredse boligkjøpere

I Backe Prosjekt AS måler vi kundetilfredshet i alle våre boligprosjekter gjennom Prognosesenterets KTI-undersøkelser. På Prognosesenterets årlige kundetilfredshetsseminar deles det ut priser til den aktøren i bransjen med de mest fornøyde kundene. Backe Prosjekt har hentet hjem prisen som «Årets boligleverandør» hele ni ganger. Dette er vi veldig stolte av!

 

utmerkelser-1.png

 

utmerkelser-2.png
badge-arets-mest-2019-2020.png

Fornøyde boligkjøpere er svært viktig for oss. Vi vil derfor strebe etter å kontinuerlig forbedre oss. Målet er å fortsette å ha bransjens mest tilfredse boligkunder med en samlet KTI på over 80 poeng. For å nå dette målet skal vi fortsette å jobbe systematisk og målrettet med fokus på våre boligkjøpere.

 

mest-tilfredse-kunder-prosjektmarkedet-2022.png

Backe Prosjekt AS ble i 2020 ISO sertifisert på ISO 9001 og ISO 14001 

9001.png

 

14001.png

Backe Prosjekt utvikler og bygger hjem over det sentrale Østandsområdet, Bergen, Rogaland og på Sørlandet- det er vi stolte av.

Vårt mål er å igangsette 500 boliger i året. De fleste av våre boligprosjekter utvikles i nært samarbeid med andre aktører i bransjen. Backe Prosjekt har utviklet boligprosjekter over hele det sentrale Østlandsområdet og har utvidet til Bergen, Rogaland og Sørlandet. Vi er kontinuerlig på utkikk etter nye eiendommer som kan utvikles.

Kjøp av ny bolig er for mange blant livets største investeringer. Det er derfor viktig for oss at våre boligkjøpere opplever oss som en pålitelig, seriøs og etterrettelig utbygger.

Backe Prosjekt har bygget en betydelig kompetanse på OPS.

Backe Prosjekt AS og andre miljøer i BackeGruppen har gjennom årene bygget en betydelig kompetanse på Offentlig Privat Samarbeid (OPS), som i økende grad benyttes som anskaffelsesform av oppdragsgivere i offentlig sektor. Sammen med våre søsterselskaper og anerkjente arkitektkontorer har vi bygget skoler og barnehager, politihus, arkivbygg og sykehjem.

Backe Prosjekt AS er et heleid datterselskap i Backe som driver aktivt som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg.

Backe Prosjekt driver utvikling alene eller i samarbeid med andre partnere, grunneiere og investorer. Ulike samarbeidsformer gir mulighet for deling av kompetanse, ressurser og risiko i gjennom alle prosjektenes faser. Vi arbeider for å bli et av de ledende miljøer innen prosjektutvikling av boliger og næringseiendom i Sør-Norge.

Vi har solid erfaring innen både prosjektutvikling og -ledelse. Vi benytter anerkjente arkitekter og ledende tekniske rådgivere, og henter ofte inn produksjonskompetanse og kapasitet fra entreprenørselskapene i Backe. Vi har også gode erfaringer med å arbeide med andre entreprenører. 

Vi legger stor vekt på godt samarbeid med lokale myndigheter og andre interessenter for å sikre effektive prosesser fra regulering til overlevering. Vi prioriterer kvalitet og profesjonalitet i alle deler av vårt arbeid. Tilhørigheten til Backe gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø og klima, og helse og sikkerhet. 

Backe Prosjekts hovedkontor er på Lysaker i Bærum kommune, men vi har også avdelingskontorer på Kongsberg, Hamar, Jessheim, Stavanger og Kristiansand.

Backe Prosjekt etablerte Bono Bolig i 2020, sammen med HarBak Gruppen. Bono Bolig utvikler boliger i Bergensområdet.

Vinner av Statens 
byggeskikkpris 2015

Boligprosjektet Torshovdalen ble tildelt Statens byggeskikkpris i 2015. Juryens begrunnelse for prosjektet var, «Torshovdalen er et boligprosjekt som overbeviser med sine boligkvaliteter. Få andre nyere boligprosjekter kan skilte med en så god kombinasjon av utsikt, gode solforhold, nærhet til park, et godt byplangrep, arkitektur av høy klasse og stor variasjon i boligstørrelser som gjør det attraktivt for mennesker i ulike livsfaser å skaffe seg bolig her. Arkitekt og byggherre har sammen satset på kvalitet og skapt et inspirerende forbilde for god byggeskikk.»

Vi er stolte over å ha mottatt prisen, og Backe Prosjekt takker totalentreprenør AS Ing. Gunnar M. Backe og arkitekt Lund Hagem Arkitekter for et godt samarbeid