Algarheim

Byggherre:

Algarheim Skolebygg AS

Backe Prosjekts eierandel:

100%

Samarbeidspartner:

Ullensaker kommune

Totalentrepenør:

Backe Romerike

Ferdigstilt:

2021

Prosjektleder:

Harald Holtet

Algarheim skolebygg og flerbrukshall

Det skal bygges ny barneskole med flerbrukshall på Algarheim i Ullensaker kommune. Ullensaker kommune eier tomten og Backe Prosjekt AS er gjennom selskapet Algarheim Skolebygg AS totalleverandør av skolebygget og flerbrukshallen med ansvar for utvikling og bygging. Algarheim Skoledrift AS, et selskap eid av Backe Eiendom AS, har 25 års driftsansvar for skolen. Backe Romerike er engasjert som totalentreprenør.

Skolebygget ble ferdigstilt og overlevert Ullensaker kommune august 2020. Flerbrukshallen er under produksjon og planlegges overlevert til Ullensaker kommune sommeren 2021.